Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

MI - Oświęcim

Parafia p.w. Św. Maksymiliana Męczennika

Plac świętego Maksymiliana Męczennika 2, 32-602 Oświęcim

www.maksymilian.bielsko.opoka.org.pl/

  • Prezes: p. Jadwiga Bolek
  • Asystent kościelny: Ks. Zbigniew Hoder
  • Liczba Rycerzy: 102
  • Spotkania Wspólnoty: : 2. czwartek - po Nowennie do św. Maksymiliana i Mszy Św.
  • Godzina spotkań: od kwietnia do października godz. 19.00, od listopada do marca: godz. 16.30
  • Miejsce spotkań: sala w Ośrodku św. Jana Pawła II (obok kościoła parafialnego) .

        Serdecznie zapraszamy!

Informacje bieżące znajdują się w gablocie MI oraz są publikowane w gazetce parafialnej. Wspólnota MI przy parafii działa 10 lat. Ma swój sztandar. W kościele znajdują się relikwie św. Maksymiliana, które zwykle po Nowennie do św. Maksymiliana są czczone przez wiernych. Członkowie naszej wspólnoty biorą udział we wszystkich rocznicach i uroczystościach związanych z naszym patronem w parafii i mieście. Poczet sztandarowy reprezentuje naszą wspólnotę na tychże uroczystościach. Od 2007 roku trwaliśmy w Nowennie Fatimskiej – organizując nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca i uczestnicząc we Mszach św. intencyjnych, ofiarowanych przez nas (ostatnio 7.X. w intencji Ojczyzny) – zapraszamy na te nabożeństwa w I-sze soboty każdego miesiąca – adoracja i modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – od godz. 08:00 a następnie Msza św. o godz. 09:00. Od 2010 r. należymy do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Modlitwę różańcową w tej intencji prowadzimy w poniedziałki od godz. 17:45 w kościele (październik i listopad – indywidualnie, od grudnia – znów w kościele). Z okazji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej przez św. Maksymiliana, zgodnie z propozycją Centrum Narodowego w Niepokalanowie prowadziliśmy każdego 16 dnia miesiąca modlitwę różańcową i uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji nawrócenia grzeszników. 16 października w 100 rocznicę założenia Rycerstwa prowadziliśmy różaniec i uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji Rycerstwa. Rozdawaliśmy Cudowne Medaliki. Z okazji w/w rocznicy braliśmy udział w Diecezjalnych uroczystościach w Hałcnowie (30.IX.), a wcześniej w Żywcu i poświęceniu sztandaru wspólnoty MI w Żywcu. 1.X. uczestniczyliśmy w uroczystościach 25 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana w naszej parafii. Z tej okazji przekazaliśmy dar od Rycerstwa dla parafii – ornat z wizerunkiem Niepokalanego Serca Maryi i bieliznę ołtarzową oraz szatę na kielich. Nasza wspólnota Rycerstwa bierze czynny udział w nabożeństwach Fatimskich przy naszej parafii. Naśladując misyjną działalność św. Maksymiliana, wspomagamy misje Franciszkańskie i Salezjańskie. Współpracujemy z Kołem Misyjnym przy parafii (wielu naszych członków należy do Koła). Priorytetem dla nas jest wspomaganie datkami budowy Sanktuarium Maryjnego w Subukia w Kenii oraz adopcja kleryka też z Kenii (niedługo będzie wyświęcony na kapłana). Wspomagamy także misje modlitwą. Rycerze naszej wspólnoty brali udział w Różańcu do granic, modlili się w kościele w kaplicy Fatimskiej – modlitwa za Ojczyznę i świat. Angażujemy się także w akcję za życiem. Wspieramy obrońców życia. Prowadzimy stałą prenumeratę Rycerza Niepokalanej oraz Miles Immaculatae (wydanie polskie). Polecamy Pisma św. Maksymiliana, konferencje oraz obejrzenie filmu pt. „Dwie Korony”, z uwagi na bardzo interesujące przedstawienie postaci św. Maksymiliana Kolbe. Maryja!

AKTUALNOŚCI 

 

18 listopada członkowie Rycerstwa z Oświęcimia wzięli udział w diecezjalnym spotkaniu modlitewnym na Os. Karpackim, w Bielsku-Białej.

 

2 grudnia, w pierwszą sobotę  miesiąca, od godz. 08:00 do 10:00, prowadziliśmy adorację i odmawialiśmy Modlitwę Różańcową Fatimską, a także uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji powołań kapłańskich i misyjnych oraz o Dary Ducha Św. dla kleryka z Kenii - Vincenta Marka, którego wspieramy modlitwą i ofiarą od 2013 roku. W nabożeństwie uczestniczyli licznie zgromadzeni Rycerze i parafianie.

 

8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w Godzinie Łaski (od godz. 12:00 do 13:00), Rycerze modlili się przed Najświętszym Sakramentem w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Ojców Salezjanów, wypraszając u NMP liczne łaski.

Na tydzień przed tą uroczystością, Rycerze rozprowadzili foldery wśród parafian, dotyczące tej szczególnej Godziny. 

O godz. 18:30, w naszym kościele parafialnym, Rycerze prowadzili Różaniec Św. z rozważaniami. 

O godz. 19:00, rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Rycerzy naszej Wspólnoty, ich rodzin oraz w intencji ks. Opiekuna Zbigniewa Hodera. Słowo Boże na temat święta Niepokalanego Poczęcia NMP, wygłosił ks. Zbigniew. Pod koniec Mszy św. zostały odnowione Śluby Rycerskie.

W czasie Mszy św. Rycerze prowadzili czytania liturgiczne. Wystąpił także Poczet Sztandarowy Rycerstwa.

We Mszy św. wzięła udział liczna grupa Rycerzy oraz parafian. Przy wyjściu z kościoła, Rycerze rozprowadzali obrazki NMP Niepokalanej z informacją dotyczącą nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 

14 grudnia, o godz. 16:00, w Ośrodku św. Jana Pawła II, przy kościele parafialnym, odbyło się spotkanie opłatkowe  członków Rycerstwa wraz z ks. Opiekunem, Zbigniewem Hoderem. 

Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego.

 

W grudniu została wznowiona Modlitwa Różańcowa w intencji Ojczyzny, w poniedziałki, o godz. 17:45.

 

                                          Rycerstwo Niepokalanej w Oświęcimiu

 

życzy wszystkim Rycerzom Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, dedykując:

 

                                         Orędzie z groty betlejemskiej

 

Narodziłem się nagi, biedny, mówi Bóg,

żebyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie,

żebyś mógł uznać Mnie,

Twego ubogiego Boga,

za jedyne twoje bogactwo.

 

Narodziłem się nagi, w stajni,

żebyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się słaby, bezsilny,

żebyś się Mnie nigdy nie lękał.

 

Narodziłem się z miłości,

żebyś nigdy nie zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się w nocy,

żebyś ty uwierzył, że mogę rozjaśniać

każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.

 

Narodziłem się w ludzkiej postaci,

żebyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.

Narodziłem się jako syn człowieczy,

żebyś ty mógł się stać synem Bożym.

 

Narodziłem się prześladowany od początku,

na znak, któremu sprzeciwiać się będą,

żebyś ty nauczył się przyjmować

trudności i sprzeciwy.

 

Narodziłem się w prostocie,

żebyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.

Narodziłem się dla ciebie,

w twoim ludzkim życiu,

żeby ciebie i wszystkich ludzi

zaprowadzić do domu Ojca.

                                                                                   Lambert Noben

 

Maryja!

Rozważania o Bożym Narodzeniu

 

Przyszedłeś, Panie, nie w mocy i potędze wielkiego Boga,

lecz jako małe, ciche i kruche Dzieciątko.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Przyszedłeś, Panie, nie - na pełnym przepychu - dworze królewskim,

lecz w ubogiej stajence, drewnianej szopce, zimnej grocie.

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.

 

Przyszedłeś, Panie nie wśród bogatych mędrców, ważnych osobistości,

lecz w otoczeniu skromnych, pokornych, prostych pastuszków i licznych owieczek.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

 

Przyszedłeś, Panie, nie w puchowych pierzynach,

lecz na zimnym sianku jako najuboższy z ubogich.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Przyszedłeś prześladowany przez Heroda – króla ziemskiego,

potem przez żydowskich uczonych w Piśmie.

Królestwo moje nie jest z tego świata.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Przyszedłeś, Panie, w nocy, bo tylko Twoje światło rozprasza mroki tego świata.

Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.

 

Przyszedłeś, Panie, w chłodzie, bo tylko Ty potrafisz ogrzać swą Miłością i Ciepłem

znieczulicę i nienawiść tego świata.

(Ty, Panie, Jesteś) „solą ziemi i światłem świata”.

 

Przyszedłeś, Panie, w obcej ziemi.

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony.

 

Przyszedłeś, Panie, obdarowany złotem – jako Król.

...na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć...

 

Przyszedłeś, Panie, obdarowany kadzidłem – jako Bóg, Najwyższy Kapłan.

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.

 

Przyszedłeś, Panie, obdarowany mirrą – jako Ten, Który poniesie mękę i śmierć

dla zbawienia całej ludzkości.

na wzór Syna Człowieczego, (który przyszedł aby) dać swoje życie na okup za wielu.

Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

 

Przyszedłeś, Panie, odrzucony - „nie było miejsca dla nich w gospodzie”.

Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.

 

                                                   Rycerka Monika - MI Oświęcim, 27.12.2017

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.