Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

powrót do listyRelikwie św. Maksymiliana i nowy Sztandar MI w Żywcu

Ku czci Niepokalanej w 100 – lecie Rycerstwa Niepokalanej

Ku czci Niepokalanej w 100 – lecie Rycerstwa Niepokalanej i objawień Fatimskich dla chwały Królestwa Bożego, stowarzyszenie MI przy parafii katedralnej Narodzenia NMP w Żywcu poświęciło w dniu 14 września br. sztandar Rycerstwa Niepokalanej oraz otrzymało z Niepokalanowa relikwie św. Maksymiliana. Intronizację relikwii oraz poświęcenie sztandaru miało miejsce w kościele Świętego Krzyża w czasie sumy odpustowej w święto patronalne Podwyższenia Krzyża. Uroczystość miała niezwykle podniosły nastrój. Zgromadziła wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej z całej niemal diecezji Bielsko-Żywieckiej. Przybyły wraz z pocztami sztandarowymi delegacje z parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, bazyliki Matki Bożej Rychwałdzkiej z Rychwałdu, parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ze Świnnej oraz delegacje z parafii św. Maksymiliana w Ciścu, w Bielsku-Białęj Aleksandrowicach, a także rycerze z Harmęż, Bielska-Białej Komorowic i oś.Karpackiego, oraz Starej Wsi. Uroczystej eucharystii przewodniczył Wiceprezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej w Polsce o. Robert Stachowiak(OMF Conv.) z Niepokalanowa, który dokonał intronizacji relikwii św. Maksymiliana dla żywieckiego kościoła oraz wygłosił homilię. W słowie skierowanym do licznie zgromadzonych wiernych przybliżył postać św. Maksymiliana oraz Jego służbę w życiu Kościoła na wzór Niepokalanej od której w dzieciństwie otrzymał dwie korony, białą i czerwoną jako zapowiedź świadectwa świętości życia poświadczonego męczeńską śmiercią. W koncelebrze uczestniczyli o. Piotr Cuber – dyrektor Centrum św. Maksymiliana, dziekan dekanatu żywieckiego ks. Stanisław Kozieł, proboszcz parafii św. Maksymiliana w Ciścu ks. Marek Nieciąg, ks. Jacek Pędziwiatr z diecezjalnej rozgłośni „Anioł Beskidów”, proboszcz żywieckiej konkatedry ks. Grzegorz Gruszecki oraz były długoletni gospodarz żywieckie fary ks. inf. Władysław Fidelus, który dokonał poświęcenia sztandaru. W oprawie sumy odpustowej tradycyjnie już uczestniczyła asysta żywiecka z pocztem sztandarowym
w swoich oryginalnych żywieckich strojach oraz chór katedralny „Lutnia”.

Po mszy św. uczestnicy tej uroczystości przeszli do Domu Katolickiego im. św. Jana Pawła II na agapę po której odbyła się konferencja wygłoszona przez o. Piotra Cubera na temat pojmowania pobożności i duchowości Maryjnej w życiu Kościoła. Prelegent w sposób obrazowy na przykładzie drzewa przedstawił te dwa charakterystyczne rysy kultu maryjnego ujawniającego się w Kościele. Mówca argumentował, że wszelkie objawy pobożności w tym także maryjnej, które wyrastają z korzenia ewangelii czyli słowa Bożego, poprzez pobożne praktyki czerpią moc ducha ewangelicznego i zasilają poprzez pień życia koronę drzewa obleczoną wspaniałymi owocami i są widocznym obrazem człowieczeństwa, człowieka Bożego. Wszelkie objawy pobożności nie osadzone na gruncie ewangelii lub jej błędnej interpretacji są fałszywe, gorszące, szybko obumierają jak drzewa z podciętymi korzeniami. Świadectwo świętości życia wyrasta ze słowa Bożego w którym jest odpowiedź na każdy problem życiowy. Tylko należy się nim nieustannie karmić, szukając go i kontemplując w każdym miejscu i w każdym czasie a wtedy życiu nadamy odpowiedni sens i radość mimo trudów i udręk bo tylko przez krzyż wiedzie droga do zbawienia. Dał temu dowód św. Maksymilian dla którego Niepokalana była wzorem wypełnienia obietnicy zbawienia danej nam przez naszego Stwórcę Boga Ojca Wszechmogącego w raju po upadku człowieka. Tak oto nasza wspólnota Rycerska dostąpiła ożywczej mocy ducha w budowaniu i szerzeniu Królestwa Bożego z pomocą i pod sztandarem Niepokalanej oraz Jej gorliwego czciciela św. Maksymiliana.

 

Józef Smolicki

Zapraszamy do lektury


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.