Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

powrót do listyXXXVI Sesja Kolbiańska

Mottem przewodnim były słowa św. Jana Pawła II, które 20 lat temu wypowiedział w Gnieźnie. „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów (...). Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości”.

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu swoje referaty wygłosiło trzech zaproszonych gości.

Red. Tomasz Terlikowski, autor najnowszej książki „Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika” mówił o wychowaniu do miłości Ojczyzny u św. Maksymiliana. Zdaniem publicysty Męczennik Auschwitz może dziś nas uczyć miłości, wytrwałej wierności, radykalizmu i heroizmu, a przede wszystkim stawiania w naszym życiu Boga na pierwszym miejscu.

Przełożony klasztoru franciszkanów w Krakowie, wykładowca Instytutu Studiów Franciszkańskich o. Piotr Bielenin ukazał Maryję jako Matkę
i Nauczycielkę w Pismach św. Maksymiliana. Dla o. Kolbego Matka Boża była wzorem doskonałego człowieka, wzorem doskonałego wypełniania woli Bożej i swojego powołania oraz otwartości na Ducha Świętego.

Ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterskiej w Instytucie Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego Duchowny zmierzył się z pytaniem: „Wychowanie czy socjalizacja? W orbicie wartości europejskich”. Przekonywał, że wszystko należy przenikać duchem Ewangelii, wychowywać w oparciu o chrześcijański system wartości, obdarowywać wszystkich miłością i nieustannie kształtować człowieka do ostatecznego celu.

 

zob. też: http://harmeze.franciszkanie.pl/?p=6593

Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.