Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

powrót do listySpotkanie modlitewno-formacyjne w Żywcu

W dniu 18 maja w kościele p.w. św. Krzyża w Żywcu miało miejsce modlitewno-formacyjne spotkanie wspólnot Rycerstwa Niepokalanej z diecezji bielsko-żywieckiej. Comiesięcznym spotkaniom przewodniczy asystent diecezjalny o. Arkadiusz Bąk (OFMConv.) z klasztoru o. franciszkanów w Harmężach. Konferencję w Żywcu wygłosił asystent MI z Rychwałdu o. Tomasz Pawlik (OFMConv). W spotkaniu wzięły udział wspólnoty z Harmęż, Rychwałdu, Ciśca, Świnnej, Woli, z Bielska-Białej z oś. Karpackiego, z Aleksandrowic i Komorowic, wraz z prezes „MI” Urszulą Kraus.

W konferencji mówca skupił naszą uwagę nad sensem cierpienia i mocą wiary, jaka płynie z męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Oparł się na przykładzie św. Maksymiliana, ukazując jak życie żywa wiarą, hartuje ducha człowieka do heroicznych nieraz czynów. Umacnia człowieka do znoszenia najtrudniejszych w życiu chwil, dając nadzieję w sytuacjach po ludzku patrząc beznadziejnych. To moc płynąca z krzyża, który przez Zmartwychwstanie Chrystusa, z symbolu pogardy i śmierci stał się znakiem zwycięstwa. Kto chce osiągnąć zwycięstwo nad śmiercią mówi do nas Chrystus „… niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje…” i dalej mówi „…Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem…”. Nasze krzyże dotykają nas najczęściej z braku miłości, egoizmu, pychy i zaniedbywaniu w czynieniu dobra. Cała nauka Chrystusa sprowadza się do tego nowego przykazania „abyśmy się wzajemnie miłowali” o co w krwawym pocie modlił się do Ojca przed męką w Ogrojcu. …Ojcze proszę Cię o to aby oni byli jedno tak jak Ty i Ja jesteśmy jedno… a do uczniów …abyście się wzajemnie miłowali… tak jak Ja was umiłowałem…., a umiłował nas do końca oddając za nas na drzewie krzyża swoje życie. Jak żyć nauką Chrystusa dał nam przykład św. Maksymilian. Obecnie w świecie przesiąkniętym hedonizmem, miłość własna, przesłania Boski wymiar miłości, miłości ofiarnej w której zostaliśmy stworzeni i powołani do życia wiecznego w chwale Jego Królestwa. Tylko łaska wiary dana każdemu kto słucha słowa Bożego i go wypełnia w swoim życiu jest tą pierwszą przyczyną, która daje moc pójścia drogą Jezusa Chrystusa do pełnego chwały Królestwa Bożego.

Maria Niepokalana, była pierwszą, która uwierzyła w odkupieńczą ofiarę Syna. Dlatego nazywamy Ją Matką Kościoła. Uwierzyła w słowa Zwiastowania i stojąc pod krzyżem, patrząc na agonię umiłowanego Syna, cierpliwie znosiła przeszywający Jej Niepokalane Serce miecz boleści, bez rozpaczy bo wierzyła, że wypełnia się w tym wola Boga Ojca. Wierzyła w Zmartwychwstanie Chrystusa i umacniała w tej wierze uczniów, zalęknionych i zamkniętych w Wieczerniku. Tak więc pośród żyjących jest pierwszym i najdoskonalszym wzorem do naśladowania wypełniania w naszym życiu woli Bożej. Wszystkim wątpiącym w Jego Opatrzność nad nami przychodzi z pomocą jako pośredniczka wszelkich łask zsyłanych przez Boga na rozlicznych drogach wiodących do naszego zbawienia, które się dokonało w Jezusie Chrystusie. I tak jak św. Maksymilian zawierzając Jej Niepokalanej całe swoje życie w akcie zawierzenia, spotykający na swej drodze, nieraz pełnej burz i niepokoju w zmaganiu się dobra ze złem, różne przeszkody, otrzymuje zawsze od Niej pomoc, aż do czasu ostatecznego zwycięstwa w obozowym bunkrze śmierci. W tym piekle na ziemi stała się rzecz niebywała, zatryumfowała miłość nad nienawiścią . Zwycięstwo życia nad śmiercią, choć z perspektywy czysto ludzkiej rzecz wydaje się być zupełnie odwrotna. Miłość jest atrybutem wieczności , od Boga pochodzi, daje życie, żyje w Bogu, Bóg jest miłością ukazaną w Chrystusie i każdym bliźnim żyjącym Słowem Bożym. Wypełniając przykazanie miłości bliźniego, już nie postrzegamy w bliźnim wroga, czy nieprzyjaciela i choć nie żyje ewangelią , i występuje przeciw Bogu, to bolejemy nad jego losem, gdyż jest w niewoli sił złego. Takiego brata zamiast spotwarzać, krytykować, należy otoczyć szczególną miłością i empatią. Jemu należy okazać w trosce o jego zbawienie, braterskie upomnienie, ofiarować modlitwę, czy inne akty pokutne by uzyskał łaskę wiary. Przez uczczenie Niepokalanego Serca Maryji do uwielbienia Najświętszego Serca Jezusowego, to dewiza naszego Rycerstwa Niepokalanej, którą winniśmy głosić światu, szczególnie dzisiaj zagrożonemu działaniami demonów zła.

W takim zrozumieniu odczytałem konferencję formacyjną naszego spotkania.

Po eucharystii i uwielbieniu Boga w Najświętszym Sakramencie przybyłych na spotkanie ugościła wspólnota MI z Żywca w Domu Katolickim im. św. Jana Pawła II zwyczajowo agapą ze słodkościami. Proboszcz parafii katedralnej Narodzenia NMP w Żywcu, podziękował wszystkim uczestnikom spotkania, życząc dalszego rozwoju Rycerstwa Niepokalanej na łonie kościoła Chrystusowego.

 

Józef Smolicki

Zapraszamy do lektury


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.