Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

powrót do listyRzym zatwierdza MI

2 stycznia 2020 roku minęło 98 lat od dnia, w którym Stolica Apostolska w osobie Wikariusza Rzymu kard. Basilio Pompilj zatwierdza "Pobożny Związek Rycerstwa Niepokalanej", założonego przez franciszkanina o. Maksymiliana M. Kolbego.

"Rycerstwo Niepokalanej erygowane 2 stycznia 1922 r. przez Wikariat Rzymu jako pobożny związek stanowiło przedmiot szczególnej uwagi i troski ze strony papieży, czego dowodem jest m.in. breve papieża Piusa XI z 18 grudnia 1926, nadające odpusty i przywileje oraz kolejne breve tego samego papieża Die XVIII Decembris z 23 kwietnia 1927, poprzez które Rycerstwo Niepokalanej zostało podniesione do rangi prymarii pobożnego związku.

Dnia 8 listopada 1975 r. Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła jego Statuty Generalne; zatwierdzenie to zostało ponowione ad experimentum w dniu 20 grudnia 1980, aż do ich przystosowania do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Dnia 16 października 1997 Papieska Rada ds. Świeckich wydała dekret podpisany przez Kard. J. Francisa Stafforda, który to ustanowił Rycerstwo Niepokalanej stowarzyszeniem publicznym, międzynarodowym, według norm Kan. 312 § 1 i nn. Kodeksu Prawa Kanonicznego, jednocześnie zatwierdzając jego Statuty Generalne" (Wstęp ze Statutów Generalnych).

 

Zobacz:

http://mi.bielsko.pl/pl/formacja/statuty-generalne

 

 

Zapraszamy do lektury


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.